Чумак Лариса Володимирівна

доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти.

Народилася 24 листопада 1963 р. в місті Херсоні.

Навчалася в загальноосвітній школі № 9 м. Херсона. З 1979 по 1983 роки навчалася в Тираспільському музичному училищі на відділенні фортепіано та здобула кваліфікацію викладача і концертмейстера дитячої музичної школи.
З 1985 по 1990 роки навчалася в Херсонському державному педагогічному інституті ім. Н. К. Крупської на філологічному факультеті за спеціальністю «Російська філологія» і здобула кваліфікацію «Учитель російської мови і літератури».

Лариса Володимирівна життєвим кредо уважає слова видатного педагога В. О. Сухомлинського: «Якщо учитель хоч на один день спиниться у своєму інтелектуальному зростанні, він перестане бути світочем знання і для своїх вихованців, і для дорослих трудівників» («Суспільство і вчитель», 1961р.).

Має педагогічний стаж 27 років.

З лютого 2010 року Лариса Володимирівна працює в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» спочатку на посаді викладача кафедри менеджменту освіти, з грудня 2011 року – на посаді викладача кафедри теорії і методики виховної роботи. З вересня 2016 року є доцентом кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти.

Кандидатську дисертацію «Полікультурне виховання учнів середніх (5-8) класів в умовах родинно-шкільного освітнього простору» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання Лариса Володимирівна захистила в жовтні 2011 року в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Лариса Володимирівна захистила в грудні 2018 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України.

Ураховуючи, що переосмислення професійної місії вчителя – представника інтелектуальної еліти суспільства, носія культурно-історичного досвіду і загальнолюдських цінностей – детермінує необхідність модернізації теоретичних і методичних засад розвитку його професійної майстерності в системі післядипломної освіти, Лариса Володимирівна продовжує наукову й практичну роботу в напрямі удосконалення професіоналізму освітянського загалу області.

Чумак Лариса Володимирівна є автором 145 наукових та науково-методичних праць, серед яких 3 одноосібних монографії, 8 колективних монографій, 2 навчальні посібники, «Словник-довідник з виховної роботи: навчальний посібник» та статей, надрукованих у вітчизняних і закордонних наукових виданнях, у тому числі 45 з них – у фахових українських виданнях та одна – у виданні, яке входить до наукометричної бази Web of science.

Викладацька робота Лариси Володимирівни пов’язана з вирішенням   найбільш актуальних питань педагогіки, професійного зростання фахівців у системі післядипломної освіти на науковому, методологічному та методичному рівнях. Основними питаннями, які розкриває на курсах підвищення кваліфікації, є: «Громадянське виховання здобувачів освіти: методологічний, методичний і праксеологічні аспекти»; «Виховний інструментарій педагога Нової української школи»; «Пріоритетні ідеї життєдіяльності закладів позашкільної освіти в сучасних умовах»; «Вектори формування власної педагогічної системи фахівця Нової української школи»; «Стратегія виховання покоління Z за рефлексивно-проектною парадигмою освіти»; «Спецкурс. Виховні пріоритети Нової української школи»; «Спецкурс. Методика розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури: методологія, методика, праксеологія» та ін.

Лариса Володимирівна бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних науково-методичних і наукових конференціях.

Переклад