Лагойський Артем Олексійович

викладач кафедри  теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти.Артем Олексійович народився 15 жовтня 1991 року у м. Херсон. У 2013 році закінчив Херсонський державний університет за спеціальністю «Історія», кваліфікація вчитель історії та правознавства (магістр). У 2018 році отримав другу освіту в Херсонському державному університеті за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (магістр). Загальний педагогічний стаж 9 років,і з них один рік на керівній посаді.Працює над дисертаційним дослідженням з теми «Педагогічні умови формування навичок самоменеджменту майбутнього вчителя історії». Має публікації в науково-методичних фахових виданнях, серед яких наукові статті, матеріали всеукраїнських та міжнародних конференцій. Коло інтересів – психолого-педагогічні аспекти професійного удосконалення вчителя суспільствознавчих дисциплін.

Переклад