Марецька Людмила Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін, завідувач навчально-методичної лабораторії української мови і літературиМарецька Людмила Петрівна народилася 16 червня 1966 року в селі Новокиївка, що на Херсонщині. Після закінчення середньої школи з 1983 по 1988 рік навчалась у Сімферопольському державному університеті, де здобула кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови і літератури» за спеціальністю «Українська мова і література».

Подальша професійна й наукова діяльність були тісно пов’язані з обраним фахом, який не змінювався упродовж 30-ти років роботи в закладах загальної середньої освіти (Новокиївська школа-інтернат, Херсонська спеціалізована школа I-III ступенів №31 з поглибленим вивченням історії та права Херсонської міської ради на посаді вчителя української мови і літератури та заступника директора з НВР).

Життєве кредо Людмили Петрівни якнайповніше відображено у словах Ліни Костенко: «І все на світі треба пережити, бо кожен фініш — це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт…». Інші слова поетеси: «Нації вмирають не від інфаркту – спочатку їм відбирає мову» — промовисто ілюструють і професійну, і громадянську позицію науковця.

У 2010 році почала працювати в Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради на посаді завідувача науково-методичної лабораторії української мови і літератури. Прагнення до навчання та пошуку шляхів реалізації творчих і наукових ідей щодо підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури в післядипломній освіті спонукало до вступу в аспірантуру КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». За сумісництвом працювала й на кафедрі суспільствознавчих і гуманітарних дисциплін на посаді старшого викладача.

2015-го року закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію з теми «Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, професор Голобородько Євдокія Петрівна). Після реорганізації академії працює на кафедрі теорії й методики викладання навчальних дисциплін на посаді доцента та очолює навчально-методичну лабораторію української мови і літератури, реалізуючи першорядні завдання лабораторії.

Результати наукової та науково-методичної діяльності знайшли своє відображення в понад 90-та публікаціях, серед яких фахові статті в українських та закордонних виданнях, педагогічний програмний засіб «Електронний практикум «Готуйся серйоЗНО» (українська література), навчальні посібники, зокрема конспекти уроків української мови (5-11 клас) за новою програмою із серії «Мій конспект», методичні рекомендації, програми спецкурсів, матеріали конференцій різного рівня тощо.

Активна участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій, стажування за кордоном (Словаччина, Естонія), Міжнародного швейцарсько-українського проєкту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні (DOCCU)» дає можливість для постійного самовдосконалення та саморозвитку, відкриває нові горизонти в науковій та методичній діяльності.

Для курсів підвищення кваліфікації Людмила Петрівна пропонує до уваги педагогів лекції та практичні заняття з актуальних тем, зокрема «Підготовка учнів до успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури», «Розвиток культури професійного мовлення вчителів-предметників», «Риторика – ключ до успіху», «Есе: поради щодо складання», «Методика розвитку мовлення дошкільників на основі сюжетної картини», «Сучасні підходи до викладання української мови в початковій школі», спецкурс «Підготовка вчителів української мови і літератури до роботи з учнями закладів освіти в напрямі успішного складання ЗНО з української мови і літератури» тощо. Коло наукових інтересів і діяльність в академії досить широке й не обмежується роботою з учителями-словесниками, оскільки існує співпраця й з іншими категоріями педагогів: керівниками закладів освіти, учителями початкової школи, вихователями закладів дошкільної освіти, учителями зарубіжної літератури та мов національних меншин.

Тісна співпраця з науковими установами та закладами вищої освіти України, зокрема з лабораторіями української мови, української літератури Національної академії педагогічних наук, Лігою українських меценатів, Інститутом модернізації змісту освіти, Херсонським державним університетом, Творчим об’єднанням «Соняшник» дає можливість долучатися до участі в роботі заходів різних напрямів і рівнів, вивчати актуальний науковий та методичний досвід щодо реалізації основних положень Державного стандарту повної загальної середньої освіти в галузі «Мови і літератури», концепції Нової української школи.

Пошуку та ефективній роботі з розвитку філологічно обдарованих учнів та студентів Херсонщини сприяють різноманітні конкурси різних рівнів, організація та проведення яких входить до компетенції лабораторії української мови і літератури. Це Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося, брати мої», Мала академія наук, Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник». Щороку учні та студенти області тішать своїми досягненнями, здобуваючи призові місця, стаючи стипендіатами Президента України, Кабінету Міністрів України, Ліги українських меценатів.

Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів та магістрантів КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», є рецензентом методичних розробок, посібників, програм, методичних рекомендацій учителів української мови і літератури закладів освіти Херсонщини. Людмила Петрівна виконує обов’язки завідувача навчально-методичного відділу гуманітарних, суспільствознавчих та мистецьких дисциплін, є членом редакційної колегії науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти», вченої ради та науково-методичної ради КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Людмилу Петрівну неодноразово нагороджено грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України, НАПН України, Херсонської обласної ради, у 2018 році визнано «Автором року – 2018» за версією газети «Освіта і суспільство» за підтримки Національної академії педагогічної освіти України.

Оберіть мову