Філончук Зоя Володимирівна

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін.Закінчила географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка у 1981 році, здобула кваліфікацію географа, економіко-географа, викладача.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Підготовка вчителів у післядипломній освіті до формування економічної культури учнів основної школи».

Філончук Зоя Володимирівна бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах. Пройшла стажування в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління навчальним закладом») у 2017 році; навчання за курсом «Формування громадянських компетентностей в Україні» для викладачів та методистів системи післядипломної педагогічної освіти в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні — DOCCU» (2019 рік); навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників «Тренінг для тренерів, які будуть готувати педагогів/викладачів для роботи за програмами курсу «Культура добросусідства» (2021 рік).

Має досвід тренера компетенцій підприємливості та ініціативності у рамках польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємливості» (2013-2015 рр.); є обласним координатором впровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти курсу за вибором «Фінансова грамотність», тренером з курсу «Фінансова грамотність», тренером з курсу «Культура добросусідства».

Автор понад 200 наукових, науково-методичних праць, серед яких монографія, навчально-методичні посібники, статті, тези конференцій, методичні рекомендації та розробки, авторські програми.

Філончук Зоя Володимирівна входила до складу робочої групи, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, з питань експертизи підручників. Підготовлені експертні висновки на проекти підручників «Географія (рівень стандарту)» для учнів 8, 10-11 класів закладів загальної середньої освіти.

Філончук Зоя Володимирівна неодноразово запрошувалася до участі в роботі журі ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, Всеукраїнських учнівських турнірів юних географів.

На честь 100-річчя Національної академії наук України та за вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національного центру «Мала академія наук України» (наказ №207 від 19.12.2018).

Зоя Володимирівна є секретарем вченої ради академії, членом редакційної колегії науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти», науково-методичного журналу «Географія та економіка в рідній школі» (із січня 2018 р.), газети «Краєзнавство. Географія. Туризм».

За сумлінну працю та особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління нагороджена грамотою управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації (наказ №147, 2003 рік), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (наказ №116438, 2006 рік). За сумлінну працю в післядипломній освіті педагогічних кадрів та з нагоди 65-річчя Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів нагороджена грамотою Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України (2009 рік); за досягнення значних успіхів у справі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів – Почесною грамотою голови Херсонської обласної ради (наказ №201, 2017 рік). Відмінник освіти України (2019 рік).

Оберіть мову