Кузьмич Валерій Іванович

заслужений працівник освіти України, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін.У 1973 році Валерій Іванович закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, за спеціальністю «Математика», отримавши кваліфікацію «Вчитель математики».

Професійна наукова діяльність В. І. Кузьмича розпочалась у 1977 році з його вступом до аспірантури Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького, за спеціальністю «Теорія функцій і функціональний аналіз». Науковим керівником В. І. Кузьмича під час навчання у аспірантурі був відомий вчений-математик, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу Давидов Микола Олексійович — автор циклу підручників з математичного аналізу для педагогічних спеціальностей.

Після закінчення у 1980 році аспірантури В. І. Кузьмич був прийнятий на посаду викладача кафедри математичного аналізу Херсонського державного педагогічного інституту імені Н. К. Крупської. У 1982 році В. І. Кузьмич захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту математики АН УРСР дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. У 1987 році В. І. Кузьмичу було присвоєне вчене звання доцента по кафедрі математичного аналізу.

Кузьмич В.І. на протязі багатьох років брав участь у організації та проведенні, у якості члена організаційного комітету, Міжнародних симпозіумів «Методи дискретних особливостей в задачах математичної фізики», які проводились спільно з Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна.

У 1997 році Кузьмич В.І. був нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України «…за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність…».

У 1997 році Кузьмич В.І. був нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України «…за значний внесок у підготовку та проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-97».

У 2017 році Указом Президента України В. І. Кузьмичу було присвоєне почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Останні наукові розробки В.І. Кузьмича започатковують новий напрямок у геометризації довільних метричних просторів, і відкривають шлях до введення понять геометричних образів у цих просторах та елементів неевклідової геометрії у шкільному курсі математики.

Результати наукової та педагогічної діяльності В. І. Кузьмича опубліковані більш ніж у 40 публікаціях. Зокрема, шість  публікаційпроіндексовані у бібліографічній і реферативнійбазі даних SCOPUS.

Для вчителів математики, фізики та інформатики навчальних закладів Херсонської області, які проходять підвищення кваліфікації при КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», В. І. Кузьмич розробив та проводить заняття з наступних тем: «Робота вчителя математики з підготовки учнів на уроках математики до зовнішнього незалежного оцінювання», «Розв’язування нестандартних задач, як засіб підвищення інтересу учнів до вивчення математики», «Робота вчителя математики з підготовки учнів до участі у математичних олімпіадах, турнірах та конкурсах», «Елементи неевклідової геометрії при вивченні шкільного курсу математики».

Оберіть мову