26 січня 2021 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулося чергове засідання групи сприяння академічної доброчесності, присвячене актуальній сьогодні в науковому світі темі.

26 січня 2021 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулося чергове засідання групи сприяння академічної доброчесності, присвячене актуальній сьогодні в науковому світі темі.

Під час засідання учасники мали можливість ознайомитися з планом роботи групи сприяння академічної доброчесності КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти” на 2021 рік та з’ясувати, що в основі академічної доброчесності лежить чесність, порядність у виконанні своїх обов’язків, довіра, справедливість, повага та відповідальність.

Під час засідання, голова комісії Моїсеєв С.О., к.п.н., доцент, завідувач кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти наголосив на тому, що наявність внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти є обов’язковою у закладах вищої освіти та передбачає забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти, здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

Зокрема, у ході засідання Рада молодих учених зазначили, що академічна доброчесність покликана боротися із плагіатом як актом шахрайства в студентських наукових роботах; фабрикацією та фальсифікацією результатів наукових досліджень; обманом, списуванням, хабарництвом. Члени Ради молодих учених погодилися з думкою, що всі ми живемо у висококонкурентному суспільстві, де успішним може бути тільки найсильніший! А сильними нас роблять саме здобуті знання, навички, вміння, креативне мислення, а також… рівність можливостей.

Категорія: Новини
Переклад