7 грудня 2020 р. доцент кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук Лариса Володимирівна Чумак провела відкриту лекцію з теми «Методологія особистісного розвитку здобувачів освіти».

7 грудня 2020 р. доцент кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук Лариса Володимирівна Чумак провела відкриту лекцію з теми «Методологія особистісного розвитку здобувачів освіти».

Показове заняття відвідали завідувач кафедри, к.п.н., доцент Моїсеєв С.О.;  професор кафедри, д.п.н., доцент Примакова В.В.; доцент кафедри, к.п.н., доцент Слободенюк Л.І.; викладач кафедри, к.п.н. Навроцька М.М.; викладач кафедри Мартиненко А.Л., перший проректор, д.п.н., професор Жорова І.Я.; завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти д.п.н., професор Кузьменко В.В.; доцент кафедри викладання навчальних дисциплін, д.п.н. Кохановська О.В.; доцент кафедри викладання теорії й методики навчальних дисциплін, к.п.н., доцент Філончук З.В.

Науково-педагогічні й педагогічні працівники відзначили актуальність обраної теми заняття для підготовки аспірантів у напрямі організації наукової роботи з написання дисертаційного дослідження. Структура відкритої лекції відповідала сучасним вимогам, містила всі необхідні складники, що рекомендовано реалізовувати під час лекційних занять у закладах вищої освіти.

Зміст навчального матеріалу спрямовано на уточнення термінологічного поля проблеми методології особистісного розвитку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, висвітлення особливостей наукової діяльності фахівців. Контент логічних частин заняття був гармонійно поєднаний, науково обґрунтований та враховував професійні запити аудиторії.

Упродовж заняття лектор уміло активізував мислення аспірантів. Для цього використовував: змістовне і цікаве  пояснення матеріалу, проблемні питання, аналіз сучасних інформаційних джерел, технології вітагенного навчання, інтерактивне складання різноманітних схем та їх візуалізація у презентаційному викладі. Стиль спілкування лектора з аспірантами діловий, творчий, доброзичливий. Завдяки умілим, переконливим, логічним і послідовним діям викладача мету лекції було досягнуто.

Категорія: Новини
Переклад