З 1 по 5 лютого 2021 року проходили курси підвищення кваліфікації вчителів хімії з теми «Формування професійних компетентностей учителів хімії» (очна форма навчання).

З 1 по 5 лютого 2021 року проходили курси підвищення кваліфікації вчителів хімії з теми «Формування професійних компетентностей учителів хімії» (очна форма навчання). Протягом тижня слухачі курсів ознайомлювалися з професійними компетентностями вчителя, а саме: предметно-методичною, інформаційно-цифровою, прогностичною, інноваційною, організаційною, рефлексивною. Теоретичну частину було розкрито компетентнісним потенціалом навчальної дисципліни, що забезпечило формування ключових компетентностей у контексті положень Нової української школи.

Метою занять було спрямувати слухачів на шлях моделювання навчального змісту предмета відповідно до очікуваних результатів навчання. Під час освітнього процесу використовували інтеграцію, сучасні методи і технології навчання предмета.

Інформаційно-цифрові компетентності формувалися на основі використання цифрових освітніх ресурсів. На практичних заняттях слухачі курсів продемонстрували творчу діяльність та емоційно-ціннісне ставлення до природничих знань і до процесу їх здобування. Було проведено роботу з електронними ресурсами: «Моя школа», «Classroom google», Kahoot тощо.

На курсах учителі хімії показали вміння прогнозувати результати освітнього процесу, організовувати різні види і форми навчально-пізнавальної діяльності, уміння здійснювати моніторинг власної діяльності.

Досвід роботи над формуванням професійних компетентностей, набутий на курсах, допоможе вчителям використати його у своїй роботі.

Позитивний атмосфера, що панувала впродовж курсів, сприяла результативному навчанню, що було підтверджено підсумковим анкетуванням слухачів.

Категорія: Новини
Оберіть мову