20 листопада 2020 року відбулася VІ Всеукраїнська (з іноземною участю) науково-практична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» на платформі Zoom.

20 листопада 2020 року відбулася VІ Всеукраїнська (з іноземною участю) науково-практична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» на платформі Zoom.

Учасників конференції привітала Ірина Ярославівна Жорова – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Акцентувала увагу присутніх на тому, що сьогодні національна система освіти, всі її ланки, знаходиться у стадії реформування. А освітяни є не просто свідками, а безпосередніми учасниками цього процесу. І, з огляду на це, практико орієнтовані наукові пошуки, вивчення закордонного та історичного досвіду є надзвичайно важливими для результативності цього процесу.

Василь Васильович Кузьменко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» розповів, що учасниками заходу є науково-педагогічні працівники, керівники закладів освіти, педагоги, аспіранти та здобувачі з різних регіонів України, що до роботи науково-практичної конференції долучилися колеги із Великої Британії і Молдови, що після пленарного засідання будуть працювати секції «Сучасна освіта: методологія, теорія і практика», «Історія розвитку та управління освітою», «Теоретико-методологічні аспекти організації управління сучасним закладом освіти», «Професійний розвиток педагогів у неперервній освіті», «Роль сучасних освітніх технологій у розвитку та управлінні освітою», «Освітній простір як середовище формування та розвитку особистості», «Міжнародні відносини та інтеграційні процеси в освіті».

У пленарній частині з науковими доповідями виступили: Олександра Іванівна Янкович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Розвиток дошкільної освіти в Данії та перспективи використання досвіду в Україні); Ореста Євгенівна Карпенко – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Рейтинг викладача як індикатор якості освіти); Мінодора Григорівна Вахницька – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету педагогіки та психології Придністровського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (Интеграция учебной и внеучебной деятельности как условие профессиональной подготовки педагогов); Наталія Станіславівна Мороз – доктор філософії, інспектор з питань регулювання діяльності осіб та закладів усіх форм власності, які надають послуги у сфері дошкільної та позашкільної освіти (Early Years Regulatory Inspector), м. Лондон, Велика Британія; Ніна Віталіївна Слюсаренко – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету; професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (Система инспекции дошкольных и внешкольных учреждений Англии); Олександр Миколайович Коберник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Освітнє середовище як засіб всебічного розвитку особистості школяра); Оксана Степанівна Боднар – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Розбудова внутрішньої системи якості освіти як критерій ефективності шкільного менеджменту); Євген Володимирович Кулик – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри основ виробництва та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Формування професійних цінностей майбутніх викладачів професійної освіти в контексті громадянської самосвідомості); Юрій Васильович Тимошенко – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Сергій Семенович Данилюк – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (Semantic Dimensions of the Concept of «Culture» and Their Conceptualization in the Scientific Substantiation of Managerial Culture of Managers of Socio-Cultural Activities); Ганна Олександрівна Соценко – директор навчально-виховного комплексу «Академічна гімназія» Скадовської міської ради Херсонської області (Організація освітнього процесу на засадах взаємодії опорного закладу з місцевою громадою).

Упродовж роботи секцій конференції було жваве обговорення та внесені цікаві пропозиції щодо виступів Олени Вікторівни Кохановської – доктора педагогічних наук, доцента кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (Використання засобів цифрової дидактики в післядипломній освіті); Марії Вікторівни Сотер – кандидата педагогічних наук, викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Первомайської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Навчальна література для іншомовної підготовки студентів технічних вишів України (70-80 р. XX ст.)); Ірини Валеріївни Пензи – викладача кафедри англійської мови в судноводінні Херсонської державної морської академії, аспірантки кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (Форми, методи та засоби реалізації соціокультурної складової освіти майбутніх судноводіїв у 90-ті роки XX – на початку XXI століття); Ганни Володимирівни Швед – здобувача вищої освіти доктора філософії поза аспірантурою КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (Підвищення ідейно-політичного рівня педагогічних працівників закладів дошкільної освіти Української РСР у 50-х роках ХХ століття); Наталії Миколаївни Леоненко – заступника директора з навчально-виховної роботи Каховської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 Каховської міської ради Херсонської області, магістрантки кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (Методологічні основи професійного становлення молодого вчителя).

У ході роботи науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» провідні вчені нашої країни і зарубіжжя представили результати наукового пошуку та поділилися прогресивним професійним досвідом; учасники мали змогу поставити важливі питання та отримати відповіді. Були опрацьовані актуальні питання, пов’язані з інноваційним менеджментом, спрямованим на забезпечення необхідних умов розвитку творчого потенціалу дитини та педагогів; оновленням форм і методів організації післядипломної педагогічної освіти; створенням соціокультурного освітнього середовища.

Категорія: Новини
Оберіть мову