Вітаємо колектив Збірника наукових праць «Педагогічний альманах»!

Вітаємо колектив Збірника наукових праць «Педагогічний альманах»! 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 р. № 1188 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 24 вересня 2020 року» науковому виданню академії присвоєна категорія «Б»:

113. Педагогічний альманах

Педагогический альманах

Pedagogical almanac

Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради педагогічні спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015

Посилання: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-24-veresnya-2020-roku

Запрошуємо до співпраці!

Категорія: Новини
Оберіть мову