22 квітня 2020 року відбулася онлайн нарада наукових керівників та аспірантів КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» на платформі ZOOM в межах дистанційної роботи.

22 квітня 2020 року відбулася онлайн нарада наукових керівників та аспірантів КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» на платформі ZOOM в межах дистанційної роботи. Метою наради було обговорення з аспірантами академії необхідності достатньої кількості та якості наукових публікацій з теми наукових досліджень. Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти Василь Васильович Кузьменко нагадав аспірантам про основні положення наказу МОН України №1220 від 23.09.2019 і зауважив на необхідності публікацій у наукових виданнях інших держав та фахових наукових виданнях України, участі аспірантів кафедри в різноманітних  конференціях.

Перший проректор академії, доктор педагогічних наук  Жорова Ірина Ярославівна, нагадала аспірантам про дотримання норм академічної доброчесності. Було наголошено на необхідності звітування аспірантами на засіданні кафедри педагогіки й менеджменту про виконану роботу.

Було ухвалено рішення проаналізувати наукові видання різних держав згідно з наказом МОН України з метою виявлення наукових видань, що відповідають темі дослідження.

Категорія: Новини
Оберіть мову