У період з 25 жовтня по 2 листопада 2019 року в Херсонській області відбулося навчання 618 учителів початкових класів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа».

У період з 25 жовтня по 2 листопада 2019 року в Херсонській області відбулося навчання 618 учителів початкових класів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа». На базі 15 закладів загальної середньої освіти Херсонщини пройшло навчання 23 груп педагогів. Мета навчання: через залучення до практичної діяльності ознайомити учасників з особливостями організації освітнього процесу в умовах НУШ, з сучасними методиками навчання і виховання здобувачів освіти; продемонструвати особливості організації освітнього середовища на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів та принципів «педагогіки партнерства»; сформувати в учителів необхідність створювати освітнє середовище, яке орієнтоване на дитину.

Під час навчання досвідчені тренери звертали увагу на новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації дитини в суспільстві; орієнтували педагогів будувати освітній процес, спираючись на потреби учня, дитиноцентризм; створювати умови для наскрізного процесу виховання, який формує загальнолюдські цінності, ознайомлювали з педагогікою, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем, батьками та громадою.

Упродовж насичених восьми днів плідної творчої спільної роботи вчителі підвищили свою фахову майстерність, набули нових знань та вмінь. По завершенню навчання педагоги захистили залікові роботи, передбачені програмою та побудували 3D модель нової української школи, у якій відтворили всі здобуті під час занять знання, уміння, навички. Сповнені фахових знань, позитиву, оптимізму, творчості й відповідальності за свою місію, з вірою в Нову українську школу учасники тренінгу завершили навчання. Отримали  методичний кейс з матеріалами та сертифікати.

Сподіваємося, що все побачене та почуте допоможе нашим колегам у втіленні всіх своїх творчих планів та задумів, спрямованих на щасливе майбутнє школярів!

Категорія: Новини
Оберіть мову