З 19 по 23 серпня 2019 року в Херсонській області відбулися І та ІІ очні сесії підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа».

З 19 по 23 серпня 2019 року в Херсонській області відбулися І та ІІ очні сесії підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа». Для вчителів Скадовського району – з 16 по 23 серпня (І, ІІ та ІІІ сесії). Загалом навчанням було охоплено 580 педагогів. Працювала 21 група. Тренінгові заняття проходили на базі 15 закладів загальної середньої освіти, до роботи було залучено 37 тренерів.

Під час тренінгового навчання вчителі в цікавій та змістовній формі опановували нові методики та технології організації освітнього процесу з молодшими школярами. Педагоги опрацювали теоретичні засади Нової української школи, звернули увагу на виклики, що стоять перед початковою школою, розглянули роль учителя в контексті сучасних змін, змоделювали портрет сучасного вчителя. Також слухачі ознайомилися з особливостями психічних і пізнавальних процесів дитини 6-7 річного віку, опрацювали чинники якісної початкової освіти, головні компоненти Нової української школи: дитиноцентризм, компетентнісний, особистісно зорієнтований і діяльнісний підходи, занурилися в роботу щодо вивчення Державного стандарту початкової освіти, типових освітніх програм, базового навчального плану, звернули увагу на особливості організації ефективного і безпечного освітнього середовища, застосування методики проведення «Ранкових зустрічей», технологій формування навичок критичного мислення тощо.

Упродовж насичених п’яти днів творчої та плідної спільної роботи вчителі не лише підвищили свою фахову майстерність, набули нових знань та вмінь, але й отримали можливість переосмислити власну педагогічну діяльність, по-іншому подивитися на потреби сучасної дитини, усвідомити спрямованість змісту освіти на формування компетентностей, потрібних для успішної самореалізації особистості в суспільстві.

Маса позитивних емоцій, вражень, знань, методик, а головне – бажання застосувати набуті знання на практиці – такий підсумок нашої плідної роботи.

Категорія: Новини
Оберіть мову