19 квітня 2019 року вчителі мов корінних народів, мов національних меншин України взяли участь в обласному науково-практичному семінарі «Білінгвальна і мультилінгвальна освіта: методика впровадження навчання рідною та державною мовами у закладах загальної середньої освіти Херсонщини». Організатори семінару – Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради і Новоолексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 1 Генічеської районної ради Херсонської області.

19 квітня 2019 року вчителі мов корінних народів, мов національних
меншин України взяли участь в обласному науково-практичному семінарі
«Білінгвальна і мультилінгвальна освіта: методика впровадження навчання
рідною та державною мовами у закладах загальної середньої освіти
Херсонщини». Організатори семінару – Комунальний вищий навчальний
заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
і Новоолексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 1 Генічеської
районної ради Херсонської області.
Привітали учасників семінару Гульнара Решатівна Бекірова – заступник
голови Генічеської районної державної адміністрації, Ірина Миколаївна
Попова – начальник відділу освіти Генічеської районної державної
адміністрації, Ірина Володимирівна Куницька – завідувач районного
методичного кабінету Генічеської районної ради, Ніяр Талятівна
Мустафаєва – керівник Генічеського районного центру розвитку освіти
та культури кримських татар «Дернек».
Олена Іванівна Левандовська – завідувач навчально-методичної
лабораторії зарубіжної літератури та мов національних меншин КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти» зазначила у своїй доповіді з теми
«Інноваційна білінгвальна освіта: її суть та шляхи запровадження в сучасній
школі», що масштабні політичні, економічні та соціальні перетворення
приводять до необхідності розроблення нової мовної політики. А створення
умов для збереження культурного та мовного різноманіття поліетнічного
суспільства і підвищення культури міжнаціонального спілкування є одним із
стратегічних завдань сучасних держав. Знання державної мови – одна з умов
рівноправного доступу громадян поліетнічної держави до участі в
економічному і соціальному житті країни. А володіння міжнародними мовами
розширює можливості доступу до освіти і ринків праці. Сьогодні
багатомовність стає нормою. Для успішного оволодіння другою мовою
велике значення має розвиток рідної мови. Двомовність розвивається тільки
в тому випадку, коли людина може висловлювати свої думки хоча б однією
мовою.
Світлана Федорівна Одайник – проректор з питань зовнішнього
оцінювання та моніторингу якості освіти, доцент кафедри педагогіки й
менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» – у
своєму виступі «Освіта представників національних меншин в умовах Нової
української школи» зазначила, що правовою основою формування державної
етнонаціональної політики, у тому числі заходів щодо забезпечення освітніх
потреб національних меншин України, є Конституція України, Закони України
«Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про національні меншини в Україні», «Про ратифікацію Європейської хартії
регіональних мов чи мов меншин»; акцентувала увагу на тому, що особам, які
належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується
право на вивчення мови відповідно корінного народу чи національної
меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або через
національні культурні товариства. 11 грудня 2017 року було опубліковано
офіційний висновок Венеційської комісії щодо відповідності мовної статті

Закону України «Про освіту». Враховуючи рекомендації Венеційської комісії,
МОН України пропонує три моделі імплементації цієї статті. Наша держава
готова й надалі співпрацювати з відповідними експертними органами Ради
Європи задля розвитку законодавчої бази у сфері забезпечення прав
національних меншин.
Ленур Ісмаїлович Люманов, директор Новоолексіївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів No 1 Генічеської районної ради,
презентував систему роботи школи з інтеркультурної освіти учнів та
збереження рідної мови, національних традицій. Кримськотатарська
мова в школі вивчається з 1988 року факультативно та з 1989 року як
окремий предмет. Щороку в закладі за активної участі всіх вікових категорій
учнів відбуваються тижні кримськотатарської мови. Учителі проводять
відкриті уроки, тематичні конкурси; організовують виховні заходи, присвячені
національним традиціям, святам та пам’ятним датам історії кримських татар,
до яких залучають батьків та громадськість. У 2018-2019 навчальному році в
школі навчається 615 здобувачів освіти, з них 369 дітей кримських татар, що
складає 60% від загальної кількості. У 28 класах Новоолексіївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів No 1 вивчається кримськотатарська
мова, а 1 і 2 класи з кримськотатарською мовою навчання.
Учасники семінару відвідали: урок кримськотатарської мови у 6
класі «Мова – Душа народу» (учитель Зарема Мустафаївна
Сарибілялова); урок кримськотатарської літератури у 9 класі «Поезія
боротьби в період депортації у творчості поетів Ідріса Асаніна та
Сейтумера Еміна» (учитель Сєвілє Февзіївна Люманова); позакласний
захід «Хедерлез Байрам» (свято весни) (учитель Сабіна Сабріївна
Мамутова та Фатіме Енверівна Люманова).
У ході роботи круглого столу «Впровадження багатомовної освіти
в навчальних закладах: проблеми та шляхи їх вирішення» учасники
семінару дійшли висновку, що для більш якісної лінгвістичної освіти
учнів бажано, щоб учителі, які працюють в білінгвальних класах,
володіли двома мовами (рідною і державною), а при виборі моделі
лінгвістичної освіти потрібно обов’язково враховувати рідну мову учнів.
Учасники семінару також внесли пропозиції, щоб рекомендувати для
запровадження в закладах загальної середньої освіти Херсонщини
досвід роботи педагогічного колективу Новоолексіївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів No 1 з мультилінгвальної освіти.

 

Категорія: Новини
Оберіть мову