26-27 березня 2019 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Етнопедагогіка М. Г. Стельмаховича в сучасному освітньому вимірі» (до 85-річчя від дня народження М. Г. Стельмаховича)».

26-27 березня 2019 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Етнопедагогіка М. Г. Стельмаховича в сучасному освітньому вимірі» (до 85-річчя від дня народження М. Г. Стельмаховича)».

Пленарне засідання конференції відкрила Ірина Ярославівна Жорова ‒ доктор педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», яка наголосила на тому, що провідною метою заходу є ознайомлення з науковим доробком відомого вченого, дослідника української родинної педагогіки Мирослава Гнатовича Стельмаховича. Мирослав Гнатович не лише досліджував національну систему виховання дітей, а й відбирав з багатого арсеналу української родинної педагогіки саме ті компоненти, які відповідають духові Українського Ренесансу, істотно впливають на сучасну та майбутню долю України.

У роботі конференції взяли участь 110 педагогів з Молдови, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Київської, Миколаївської, Херсонської областей.

Тетяна Вільямівна Комінарець ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» представила гостей конференції та доповідачів, окреслила напрями і завдання наукового заходу.

У пленарній частині з доповіддю виступила Калуська Любомира Василівна ‒ доктор філософії, доцент, (м. Івано-Франківськ («Реалізація ідей народної педагогіки Мирослава Стельмаховича в сучасному освітньому просторі»). Любомира Василівна захистила під керівництвом М. Г. Стельмаховича дисертацію, є послідовницею його ідей, поширює наукову спадщину вченого, тому поділилася з присутніми спогадами про життя і віддану працю Мирослава Гнатовича.

Про вплив закладу дошкільної освіти на гуманізацію родинного виховання розповіла Альона Ігорівна Існюк ‒ член батьківської ради Станіславського закладу дошкільної освіти-центру розвитку дитини «Казка» Станіславської сільської ради Білозерського району Херсонської області. Виступ супроводжувався демонстрацією творчих номерів батьків, вихователів та дошкільників, які розкрили сутність родинного виховання.

Учитель ритміки та лікувальної фізичної культури Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 48 Херсонської міської ради Марина Борисівна Колокот презентувала досвід з реалізації соціальних проектів як засобу розвитку соціальної компетентності учнів.

Важливим чинником соціалізації та розвитку дитини є читання, тому Альона Григорівна Ліпкіна ‒ головний бібліотекар з масової роботи відділу обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів комунального закладу «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради розкрила присутнім значення етнопедагогічної мотивації в бібліотечних програмах на підтримку родинного читання.

Марина Іванівна Задонська ‒ вихователь закладу дошкільної освіти № 4 Херсонської міської ради висвітлила питання народної фамілістики М. Г. Стельмаховича як соціального феномену, розкрила взаємодію родини, дитячого садка, громадськості.

У межах конференції було проведено засідання секцій за напрямами: «Філософія освіти М. Г. Стельмаховича: погляд у майбутнє», «Народна фамілістика М. Г. Стельмаховича як соціальний феномен: родина, школа, громадськість», «Українська народна педагогіка про роль дитячої творчості у формуванні особистості», «Внесок М. Г. Стельмаховича у розвиток української філології», «Ідеї народної дидактики у сучасній дошкільній і початковій освіті», «Тенденції розвитку дитячої творчості в контексті сучасних освітніх вимог», «Етнопедагогічна мотивація в бібліотечних проектах на підтримку родинного читання». Теми напрямів секцій послугували плідним підґрунтям для обміну думками між учасниками секційних засідань із зазначеної проблематики.

Робота конференції характеризувалася багатогранною та різноплановою діяльністю: відвідування показових уроків-концертів викладачів школи мистецтв №1, воркшопів з елементами арт-терапії та МАК за методикою «Я-батько» (Тетяна Євгеніївна Лемешева ‒ психолог-методист загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7, м. Нова Каховка Новокаховської міської ради), «Традиції і впровадження родинного виховання дітей у контексті ідей М. Стельмаховича» (Любов Дмитрівна Кучма, Олена Вікторівна Брусенська – учителі початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Новокаховської міської ради); відвідування Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша, Херсонського обласного краєзнавчого музею.

Програма конференції, що поєднувала доповіді, пленарні виступи та дискусії в межах секцій, дала змогу підбити підсумки і обговорити перспективи щодо упровадження ідей видатного дослідника народної педагогіки М. Г. Стельмаховича в практиці роботи сучасних закладів освіти.

Категорія: Новини