25-26 лютого 2019 року в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» успішно відбувся захист магістерських робіт студентів освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління навчальним закладом» заочної форми навчання.

25-26 лютого 2019 року в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» успішно відбувся захист магістерських робіт студентів освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління навчальним закладом» заочної форми навчання.

Оцінювала результати студентської підсумкової роботи державна екзаменаційна комісія у складі Тетяни Володимирівни Яцули (голова комісії) – доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету; Анатолія Миколайовича Зубка – доктора філософії, професора, професора кафедри педагогіки й менеджменту освіти, ректора КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Василя Васильовича Кузьменка – доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки й менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Олени Вікторівни Кохановської – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Магістранти представили комісії низку важливих та актуальних практико орієнтованих наукових розробок, присвячених проблемам менеджменту інновацій, розвитку професійної компетентності керівника, управління інформаційними зв’язками, забезпечення якості освіти та ін.

Окрім представлення студентами результатів власних наукових пошуків, члени комісії ставили запитання, навколо яких розгортались жваві дискусії. Це свідчило про зацікавленість магістрантів методичними та теоретичними питаннями в галузі освітнього менеджменту.

Члени державної екзаменаційної комісії зазначили, що студенти продемонстрували глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в академії.

Вітаємо магістрантів з успішним захистом та бажаємо їм нових звершень і досягнень!

Категорія: Новини
Оберіть мову