31 травня 2018 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, під час проведення якого було розглянуто та ухвалено рішення з важливих питань щодо діяльності закладу.

31 травня 2018 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, під час проведення якого було розглянуто та ухвалено рішення з важливих питань щодо діяльності закладу.

Рішенням вченої ради схвалено результати експериментальної роботи з теми «Самоосвіта як чинник сталого професійного розвитку педагога» у Херсонській гімназії № 1 Херсонської міської ради.

На засіданні вченої ради академії розглянуто стан реалізації науково-методичної проблеми області «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі: методологічні та методичні підходи» та ухвалено відповідне рішення з цього питання.

Також рішенням вченої ради затверджено Положення про науково-педагогічну практику аспірантів Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради; освітню програму та навчальний план підготовки магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітню програму «Управління закладом освіти».

Члени вченої ради академії одноголосно підтримали ініціативу щодо надання Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Андрійовича Зязюна – видатного вченого, філософа, фундатора педагогічної майстерності, який зробив вагомий внесок у розвиток педагогіки й освітньої галузі України.

Вчена рада ухвалила рішення щодо рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» науковим, науково-методичним та навчальним виданням науково-педагогічних працівників академії та педагогів області.

На засіданні вченої ради академії також було розглянуто інші питання.

 

 

 

Категорія: Новини
Оберіть мову