28 листопада 2017 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. На засіданні було розглянуто та ухвалено рішення з важливих питань щодо діяльності закладу.

28 листопада 2017 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. На засіданні було розглянуто та ухвалено рішення з важливих питань щодо діяльності закладу.

Заслухавши звіт про роботу приймальної комісії Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради у 2017 році, учена рада ухвалила рішення про його затвердження. Також було затверджено такі документи, як навчальний план підготовки докторів філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки», Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Окремим питанням було розглянуто та затверджено Положення про архів Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради та Положення про експертну комісію з проведення експертизи цінності документів Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Заслухавши питання про виконання індивідуальних планів аспірантів та здобувачів, було ухвалено рішення про їх переведення на наступний рік навчання.

За результатами доповіді першого проректора Ірини Ярославівни Жорової про оновлення тематики занять ученою радою було затверджено орієнтовну тематику спецкурсів, лекцій і практичних занять науково-педагогічних працівників академії на 2018 рік.

Згідно з пропозиціями завідувача кафедри педагогіки й менеджменту освіти, доктора педагогічних наук, професора Василя Васильовича Кузьменка про внесення змін до складу редакційної колегії науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти» одноголосно було схвалено зміни у складі редколегії.

Вчена рада ухвалила рішення рекомендувати до друку та надати гриф КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» навчальним, науково-методичним та науковим виданням науково-педагогічних працівників академії, представленим на засіданні вченої ради.

Категорія: Новини
Оберіть мову