17-18 серпня 2017 року відбувся тренінг з теми «Права людини та методика викладання прав людини в загальноосвітніх навчальних закладах» для педагогів Херсонщини

17-18 серпня 2017 року відбувся тренінг з теми «Права людини та методика викладання прав людини в загальноосвітніх навчальних закладах» для педагогів Херсонщини. Захід організовано Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) спільно з Міністерством освіти і науки України. Організаційна підтримка у проведенні тренінгу надана ректоратом Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Учасниками навчання стали працівники відділів освіти, методисти, завідувачі методичних кабінетів, заступники директорів, учителі, педагоги організатори, науково-педагогічні працівники КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Цілями навчального тренінгу були такі: поглибити знання та розуміння прав людини, інструментів і механізмів їхнього захисту, принципів і цінностей освіти з прав людини; розвинути навички запровадження підходу, заснованого на правах людини, до навчального процесу; розвинути навички викладання прав людини у загальноосвітніх навчальних закладах; сприяти обміну досвідом та кращими практиками щодо освіти у сфері прав людини.

У перший день відбулося відкриття заходу, на якому до учасників з вітальним словом звернулися: Раїса Іванівна Євтушенко, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, яка зазначила про важливість роботи з прав людини та методики викладання прав людини у закладах освіти; Анатолій Миколайович Зубко, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», який звернув увагу на доцільності поширення знань про права людини в навчальних закладах, зокрема й Херсонщини, про важливість роботи закладів освіти з таким інституціями як ОБСЄ; Олена Володимирівна Чорна, керівник Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зробила акцент на необхідності співпраці різних органів щодо поширення знань про права людини серед населення і про важливу роль у цьому процесі педагогів; Наталія Беца, менеджер проектів у сфері верховенства права і прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні, окреслила напрями співпраці з МОН України щодо просування прав людини, наголосила на важливості проведення таких заходів для освітян з різних регіонів, зокрема і Херсонської області.

Навчальний тренінг складався із п’яти сесій. У перший день роботи учасники працювали за трьома сесіями: перша – «Теорія і еволюція виникнення прав людини» (тренер, Наталія Беца, менеджер проектів у сфері верховенства права і прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні) – висвітлювалися питання визначення прав людини, зроблено наголос на неподільності й універсальності прав людини, концепції природного права, поколіннях прав людини, принципах і цінностях прав людини; друга – «Міжнародні та національні стандарти у сфері прав людини» (тренери: Євгеній Олександрович Перепьолкін, заступник директора з наукової роботи КЗ «Полтавська гімназія №6 Полтавської міської ради Полтавської області», учитель правознавства; Олена Володимирівна Чорна, керівник Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини) – розкривалися такі питання: Міжнародний білль прав людини; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та практика Європейського суду з прав людини; національне законодавство та механізми захисту прав людини; роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у захисті прав людини та прав дитини; третя – «Освіта у сфері прав людини» (тренери: Наталія Беца, менеджер проектів у сфері верховенства права і прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні; Раїса Іванівна Євтушенко, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України) – зосереджувалася увага на таких питаннях: визначення та мета освіти у сфері прав людини; Національна стратегія у сфері прав людини до 2020 року; Концепція Нової української школи: від школи знань до школи компетентностей; міжнародні інструменти з освіти у сфері прав людини: Хартія Ради Європи з виховання демократичної громадянськості та освіти з прав людини; керівні принципи ОБСЄ з освіти у галузі прав людини для системи середньої школи; Декларація ООН з освіти та навчання правам людини; ООН: цілі сталого розвитку 2030.

У другий день тренінгу відбулася четверта і п’ята сесії. Під час роботи четвертої – «Права людини онлайн» (тренер, Олена Черних координатор Національного комітету Дня безпечного Інтернету в Україні, експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні) – обговорювалися наступні питання: поняття «права людини онлайн» у документах міжнародних організацій; презентація Керівництва Ради Європи з прав людини для Інтернет-користувачів; механізми захисту прав людини, що були порушені онлайн. П’ята сесія – «Методика викладання прав людини у загальноосвітніх навчальних закладах. Критичне мислення і права людини» (тренер, Сергій Олександрович Терно, доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України, керівник сектору лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій Запорізького національного університету). Під час її роботи учасники ознайомилися з педагогічними технологіями щодо викладання прав людини та проведення правоосвітніх заходів; критичним мисленням як універсальною методологією; стратегіями та процедурами розв’язування правових проблем; методами включення питань прав людини до різних навчальних предметів.

У процесі роботи тренери використовували різноманітні форми роботи, зокрема обмін досвідом, мозковий штурм, перегляд відео, міні-лекція з презентацією, робота в групах/парах, обговорення тощо.

У кінці навчального тренінгу відбулося вихідне опитування учасників за допомогою клікерів, загальне обговорення, підбиття підсумків і вручення сертифікатів.

Також у межах тренінгу педагоги отримали навчально-методичну літературу з прав людини.

Категорія: Новини
Оберіть мову