17 травня 2017 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбувся міжвишівський круглий стіл «Роль науки у розвитку сучасної освіти України»

17 травня 2017 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбувся міжвишівський круглий стіл «Роль науки у розвитку сучасної освіти України» (до Дня науки в Україні).

Гостей і учасників заходу привітав доктор філософії, професор, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Анатолій Миколайович Зубко, який акцентував увагу присутніх на перспективах розвитку академії.

Активними учасниками круглого столу були представники провідних Херсонських вищих навчальних закладів: Євдокія Петрівна Голобородько – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Володимир Григорович Бутенко – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри загально-правових та суспільно-гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ; Василь Васильович Кузьменко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Ніна Віталіївна Слюсаренко – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету; Іван Петрович Лопушинський – доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, професор кафедри педагогіки менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Ірина Ярославівна Жорова – доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, проректор з наукової роботи, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Тарас Степанович Вайда – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної фізичної та вогневої підготовки Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ; Ірина Вікторівна Воскова – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Вікторія Сергіївна Філіпова – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету; Валерій Федорович Петров – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Катерина Вікторівна Мазаєва – викладач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін, завідувач науково-методичної лабораторії біології та основ здоров’я КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Оксана Іванівна Церюта – психолог Херсонської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

У ході круглого столу обговорили низку питань, що були згруповані за тематичними блоками, зокрема, щодо сучасного стану, проблем і перспектив розвитку освіти і науки в Україні, реформаційних процесів в освіті та науці України. Були представлені інноваційні проекти в новій українській школі.

У своїх виступах учасники заходу аналізували сучасні підходи до розв’язання актуальних питань менеджменту освіти, розглядали актуальні проблеми розвитку сучасного менеджменту. Окремої уваги було приділено запровадженню інновацій в управління навчальним закладом.

Окремим блоком було обговорено проблеми запровадження педагогічних інновацій у сучасну початкову ланку освіти, схарактеризовано інтегративний підхід до вивчення основ наук у початковій школі в теорії і практиці. Актуальним аспектом прозвучали концептуальні засади підвищення професійної компетентності педагога як вектори модернізації у сучасних реаліях післядипломної педагогічної освіти.

Не обійшли увагою й такі актуальні проблеми, як психологія управління в освітніх організаціях, соціально-психологічний підхід до медіакультури особистості, профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання».

За результатом роботи круглого столу було ухвалено спільну резолюцію.

Категорія: Новини
Переклад