15 березня 2017 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

15 березня 2017 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, на якому розглянуто й ухвалено рішення з низки важливих питань.

Щодо питання «Про закінчення експериментальної роботи у Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської міської ради «Психолого-педагогічні умови інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі» доповіла Левченко Сніжана Валеріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи. В обговоренні питання взяли участь Анатолій Миколайович Зубко, кандидат педагогічних наук, професор, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Світлана Іванівна Місюченко, директор Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської міської ради, відмінник освіти України, учитель-методист; Тетяна Іванівна Туркот, доцент кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології; Олена Вікторівна Юдіна, завідувач науково-методичної лабораторії корекційної педагогіки та психології, методичний консультант експерименту; члени вченої ради.

Рішенням вченої ради схвалено результати експериментальної роботи у Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської міської ради, рекомендовано поширювати результати експерименту через друковані видання та різні форми роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів з інклюзивною освітою.

Вченою радою ухвалено рішення з питання «Про роботу ресурсних центрів Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради», в якому визначені основні напрями їх подальшої діяльності.

Відбулося обговорення нової редакції Положення про організацію навчального процесу з підвищення кваліфікації в Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради та проекту Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, після чого вчена рада схвалила вищезазначені документи.

Серед інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких вченою радою було ухвалено низку позитивних рішень, – це затвердження освітньої програми з підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління навчальним закладом», а також затвердження освітньо-кваліфікаційної програми підвищення кваліфікації методистів методичних служб та методистів ПТНЗ, ВНЗ І-ІV рівнів акредитації.

Вчена рада ухвалила рішення щодо рекомендацій до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» видавничій продукції науково-педагогічних працівників академії та педагогів області.

Категорія: Новини
Оберіть мову