19 січня 2017 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

19 січня 2017 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, на якому розглянуто і ухвалено рішення з ряду важливих питань. Зокрема, затверджено план та основні напрями роботи академії, план роботи вченої ради навчального закладу, ухвалено бюджет академії на 2017 рік.

Відбулося обговорення проекту Положення про науково-методичну раду Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради і проекту Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, після чого вчена рада затвердила вищезазначені документи.

Серед інших важливих питань, що розглядались на цьому засіданні і з яких вченою радою були ухвалені позитивні рішення, — це затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 — Науки про освіту, спеціалізації — загальна педагогіка та історія педагогіки, а також індивідуальних планів виконання освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії.

Вчена рада ухвалила рішення щодо рекомендацій до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» видавничій продукції науково-педагогічних працівників академії та педагогів області.

1

2

3

4

Категорія: Новини
Оберіть мову