Обласний науково-практичний семінар «Формування природничо-наукової компетентності учнів як базової відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»

З 2014/2015 навчального року учні 6-го класу розпочнуть вивчення навчальних предметів за програмами, що зорієнтовані на зміст і вимоги до рівня навчальних досягнень, визначені новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

З метою підготовки методистів і вчителів біології до роботи за новою програмою науково-методична лабораторія біології і основ здоров’я КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 14-15 травня 2014 року провела обласний науково-практичний семінар «Формування природничо-наукової компетентності учнів як базової відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Учасники семінару під керівництвом науковців – доцента кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін Ольги Іванівни Литвиненко, доцента кафедри ботаніки та захисту рослин Херсонського державного аграрного університету Івана Миколайовича Мринського і завідувача науково-методичної лабораторії біології і основ здоров’я Катерини Вікторівни Мазаєвої ознайомилися зі змістом предметної галузі «Природознавство», вимогами нового стандарту до рівня навчальних досягнень учнів, розглянули шляхи формування предметної компетентності з біології, особливості методики викладання біології у 6 класі, орієнтованої на здійснення заміни знаннєвого підходу на діяльнісний. Учителі й методисти під час семінару моделювали уроки з теми «Різноманітність рослин» за новою програмою.

Учителі біології і методисти, які взяли участь у роботі обласного семінару, відмітили, що педагогам, які викладатимуть предмет у 6-х класах, необхідно звернути увагу на таку основну особливість нового Державного стандарту, як орієнтація вимог до рівня підготовки випускників на досягнення компетентностей (базових і спеціальних).

Завдяки інформаційно-технічній підтримці науково-методичної лабораторії інформатики академії (завідувач –  Вадим Сергійович Назаренко) учасниками семінару у віртуальному просторі стали 22 методисти РМК і вчителя віддалених районів Херсонщини, які працювали в режимі онлайн через портал дистанційної освіти.

Відеозапис семінару розміщено у Хмарі й можна буде переглянути за посиланням http://dnpk.16mb.com/veb-nar/transljac-ja-onlain-sem-naru-formuvannja-98.html.

Фото2447 Фото2449

Категорія: Новини
Оберіть мову